sunday currently | 07

first sunday currently for 2018

Advertisements

the struggles of a long-distance mom

As a first time mom I went through changes, challenges, and problems new to me but what makes it more difficult is I have to work on weekdays away from my child and then go home on weekends to be with her. There are rare instances too when I don’t go home one weekend to …

sipag

huwag ka ng magtampo kailangan kita sa buhay ko magparamdam ka na ulit hindi na ako galit hay sipag kailangan ko ang sapi mo tambak ang trabaho ko

treinta y uno

Narinig ako ng nanay kong sumagot na bente-otso na ako nung may magtanong ng edad ko kahapon. Ang nanay kong mahadera sumabat agad tapos ipinagsigawang, “Hoy! Mahigit trenta ka na!” Makasopla naman si Mother Earth ng edad, akala mo walang bukas. Hahahaha. Hindi na lang ako sakyan sa pangarap kong endless loop of 28. Dati …